Bitki Koruma Bölümü Ülke be Bölge kültür bitkileri ve süs bitkileri ile tarımsal ürünlerinin sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Bitki sağlığı klinik hizmetleri yanında eğitim, araştırma ve yayım hizmetlerini de yerine getirmektedir.

 

Altyapı Olanakları / Laboratuarlar

Bitki Koruma Bölümü, fiziki ve teknolojik anlamda donanımlı birçok derslikleri kullanmaktadır. Entomoloji ve Fitopatoloji Ana Bilim Dallarında zararlı ve hastalıkların tanısı yapılabilecek yeterli teknolojiye sahip öğrenci bazlı veya temel bilim amaçlı hatta proje odaklı çok sayıda laboratuara (İnsektaryum, Fitopatoloji, Bakteriyoloji, Biyolojik Mücadele,  Ekonomik Entomoloji, Moleküler Fitopatoloji, Viroloji, Akaroloji ve Toksikoloji) ve bir adet İklim Odasına sahiptir. Ayrıca, öğrencilerin ders dışı zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirebilecekleri Kafe, Kütüphane, Spor Salonu ve yüzme havuzu gibi tesisler bulunmaktadır.

 

Çalışma Konuları

Entomoloji Anabilim Dalında kültür bitkilerinde zararlı böcekler, akarlar ve mücadele yöntemleri ile biyolojik mücadele çalışmaları yürütülmektedir. Fitopatoloji Anabilim Dalında ise kültür bitkilerinde fungal, prokaryotik, virüs ve virüs benzeri hastalıklar ile mücadele yöntemlerinin yanı sıra, herboloji alanında da kültür bitkilerinde yabancı otlar ve mücadele yöntemleri çalışılmaktadır.

Bölümümüzde 25 adet Araştırma fonu, 20 adet TÜBİTAK, 1 Adet Tekirdağ Valiliği Projesi, 1 adet Silivri Ziraat odası, 1 adet TÜBİTAK-CNR projesi, 1 adet TÜBİTAK-MACAR projesi ve 1 adet DPT projesi olmak üzere toplam 50 adet  proje yürütülmüştür. Bu projeler bağ, buğday, soğan ve zeytin gibi bölgemizde üretimi yapılan kültür bitkilerinde görülen zararlı ve hastalıklar üzerine yapılmıştır.

Bölüm Akademik personelin yapmış olduğu yayım çalışmaları sonucunda 81 adedi SCI olmak üzere toplam 263 adet bilimsel yayın yapmışlardır.