ARAŞTIRMA FONU

 

Prof. Dr. Ahmet ÇITIR

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İllerinde Hıyar ve Kabak kültürlerinde görülen virüs hastalıklarının simptomatolojik ve biyolojik yöntemlerle tanıları. (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No:95/27-Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), Nazlı D.Kutluk, Necdettin Sağlam (Tokat,1997).

Kayseri ve Nevşehir yöresinde yonca tohum üretim alanlarında görülen virüs ve virüs benzeri hastalıkların tanıları ve tohum sertifikasyon özelliklerinin belirlenmesi. (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 95/25, Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), Havva İLBAĞI (Tokat, 1997)

Amasya ve Tokat İllerinde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında Ateş yanıklığı Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. Hastalığının yaygınlık oranı, duyarlı ve dayanıklı çaşitlerin belirlenmesi. (Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: TÜYAP, 178)- Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), Mustafa MİRİK (Tekirdağ, 2000).

Trakya Bölgesi Çeltik üretim alanlarında görülen hastalıkların saptanması, etmenlerinin tanılanamsı ve yaygınlık oranlarının belirlenmesi. (Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi)- Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), İlgün PAÇA (Tekirdağ, 2000).

Trakya Bölgesinde üretimi yapılan bazı tahıl türlerinde verim kayıplarına neden olan viral kökenli enfeksiyonların etmenlerinin tanılanması. (Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP-393)-Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), Havva İlbağı. (Bornova-İZMİR, 2003).

 

Prof. Dr. Nihal ÖZDER

Tekirdağ İli ve Çevresinde Buğdaylarda Zarar Yapan Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları, Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, TÜAF-102, 1996.

Trichogramma Türlerinin kitle üretimi ve Tekirdağ İlinde Yaprakbükenlere (Archips spp.) karşı kullanımları üzerinde araştırmalar. Trakya Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi,TÜAF-292, Proje Yöneticisi, 1998.

Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Kırma Biti Tribolium confusum Duv.’ A Fumigant Etkileri Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 108O596, NKÜBAP00.24.DR.08.03.

Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Kırma Biti Tribolium confusum Duv.’ A Fumigant Etkileri Üzerine Araştırmalar, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, Proje No: 108O596, NKÜBAP00.24.DR.08.03.

Brevicoryne brassicae (L) Üzerine Bazı Monoterpenoid Bileşiklerinin Etkileri Üzerine Araştırmalar, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi,NKÜBAP00.24.YL.09.14

 

Prof. Dr. Nuray ÖZER

Türkiye 'de Soğanda Tohumla Taşınan Fungal Etmenlerin Tespiti, Patojenisiteleri ve Kimyasal Savaşım Olanakları, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Başkanlığı, TÜAF-72, Proje Yöneticisi, 1997.

Tohumla ve Toprakla Taşınan Funguslar İle Soğan Arasındaki Patojen-Konukçu İlişkilerinde Bazı Bitki Ekstraktları ve Kompostlarının Rolü T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, TÜAF-186, Proje Yöneticisi, 2000

Soğanda (Allium cepa l.) Siyah Küf Ve Dip Çürüklüğü Hastalıklarına Karşı Dayanıklılığın Bazı Doğal Bileşiklerle Teşviki, T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, TÜAF-376, Proje Yöneticisi, 2003.

Kurşuni Küf.Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers.Ex. Fr.) nin Trakya Bölgesinde Bağda Kullanılan Fungisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri TÜBAP-664, Proje Yöneticisi, 2007.

 

Prof. Dr. Müjgan KIVAN

Trakya Bölgesinde yaygın iki Süne türü (Eurygaster integriceps Put. ve Eurygaster austriaca Schrk.)’ nün yumurta verimi üzerine araştırmalarAraştırma Fonu ProjesiTÜAF-245, Proje Yöneticisi, 2000.

Süne (Eurygaster integriceps Put.)’ nin yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus (Nees)’ un konukçu tercihi üzerine araştırmalar. TÜBİTAK Projesi, TARP-2400, Proje Yöneticisi, 2001. (Aynı proje Araştırma Fonu ProjesiTÜAF-310, 2001 olarak da destek aldı).

Kırklareli ve Tekirdağ’ da buğday ekilişlerinde bulunan Kımıl (Aelia F.) (Heteroptera, Pentatomidae) türleri, yayılışları ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. NKÜBAP 00.24.YL.09.02, Proje Yöneticisi (Devam ediyor).

 

Doç. Dr. Havva İLBAĞI

Kayseri ve Nevşehir yöresinde yonca tohum üretim alanlarında görülen virüs ve virüs benzeri hastalıkların tanıları ve tohum sertifikasyon özelliklerinin belirlenmesi. (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 95/25, Ahmet ÇITIR , Havva İLBAĞI (Yardımcı Araştırıcı) (Tokat, 1997).

Trakya Bölgesinde üretimi yapılan bazı tahıl türlerinde verim kayıplarına neden olan viral kökenli enfeksiyonların etmenlerinin tanılanması. (Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP-393)-Ahmet ÇITIR, Havva İlbağı (Yardımcı Araştırıcı) (Bornova-İZMİR, 2003).

 

Yrd. Doç. Dr. Adnan KARA

Trakya Bölgesinde selektörden önce ve sonra buğday ürünlerine karışan yabancı ot tohumlarının ve yoğunluğunun belirlenmesi. (Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜAf-350)

 

Yrd. Doç. Dr. Nihal KILIÇ

Avrupa Kırmızı Örümceği Panonychus ulmi (Koch)’ nin Farklı Elma Çeşitleri Üzerindeki Biyolojisinin Araştırılması (NKÜBAP 00.24.YL.09.01) Proje yürütücüsü

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa MİRİK

Amasya ve Tokat İllerinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora (burr.) Winslow et al) Hastalığının Yaygınlık Oranı, Duyarlı ve Dayanıklı Çeşitlerin Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜAF 178, Yardımcı Araştırıcı, 2000.

Biber Tohumlarında Bakteriyel Leke Etmeni (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)’nin Saptanması, Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, ZF.2002.BAP.62, Yardımcı Araştırıcı, 2002-2004.

Süs bitkilerinde yaprak lekesi ve yanıklığına neden olan Xanthomonas türlerinin izolasyonu, tanısı ve karakterizasyonu. Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, ZF2005BAP9, Yardımcı Araştırıcı, 2005-2007.

Farklı konukçu bitkilerden izole edilen Pseudomonas cichorii izolatlarının fenotipik ve genotipik akrabalıklarının belirlenmesi. Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, ZF2006BAP10, Yardımcı Araştırıcı, 2006-2007.

Lahana tohumlarında bulunan bakteriyel patojenlerin baskılanmasında çeşitli bitki ekstraklarının etkisinin araştırılması. Ç.Ü. Araştırma Fonu Projesi, ZF2008BAP21, Yardımcı Araştırıcı, 2008-2009.

Araş. Gör. Dr. N. Desen KÖYCÜ

Türkiye 'de Soğanda Tohumla Taşınan Fungal Etmenlerin Tespiti, Patojenisiteleri ve Kimyasal Savaşım Olanakları, T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Başkanlığı, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırıcı, 1997.

Soğanda (Allium cepa l.) Siyah Küf Ve Dip Çürüklüğü Hastalıklarına Karşı Dayanıklılığın Bazı Doğal Bileşiklerle Teşviki, T.Ü. Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

Kurşuni Küf Hastalığı Etmeni (Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr.)’nin Trakya Bölgesinde Bağda Kullanılan Fungisitlere Karşı Duyarlılık Düzeylerinin Araştırılması. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP-664, Yardımcı Araştırıcı, 2007.

 

 

TÜBİTAK

Prof. Dr. Ahmet ÇITIR

Macaristan ve Türkiye’deki Tahıl yetiştirilen alanlarında Arpa sarı cücelik (BYDV) ve Buğday cücelik (WDV) virüslerinin yaygınlığının araştırılması (TÜBİTAK-TOGTAG-MACAR 2001/3 No’lu Uluslar arası Bilateral proje)- Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), Kayıhan Korkut, Havva İlbağı, Gassan Köklü, Emil Pocsai (Macar tarafı Proje yürütücüsü), Istvan Muranyi, Gyula Vida, Klara Nyerges, Mariann Elekes, Maria Papp. (Tekirdağ, 2004).

 

Trakya Bölgesinde Tahıl üretim alanlarında yabancı otlarda Arpa sarı cücelik virüs hastalılarının saptanması, karakterizasyonu ve afitlerle taşınabilirliklerinin belirlenmesi. (TÜBİTAK-TOVAG 1001- 109O522 No’lu Proje) - Ahmet ÇITIR (Yardımcı Araştırıcı), Havva İlbağı, Meryem Uysal, Adnan Kara. (Tekirdağ-2010- devam ediyor.)

 

Prof. Dr. Nihal ÖZDER

Trichogramma Türlerinin kitle üretimi ve Tekirdağ İlinde Yaprakbükenlere (Archips spp.) karşı kullanımları üzerinde araştırmalar.TÜBİTAK Projesi, TARP-221, Proje Yöneticisi, 1998.

 

Prof. Dr. Nuray ÖZER

Tohumla ve Toprakla Taşınan Funguslar İle Soğan Arasındaki Patojen-Konukçu İlişkilerinde Bazı Bitki Ekstraktları ve Kompostlarının Rolü, TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-TARP-2071, Proje Yöneticisi, 2000

Tekirdağ İli ve Çevresinde Soğan Üretim Alanlarında Siyah Küf ve Dip Çürüklüğü Hastalık Etmenlerine Karşı Toprak Fungistasisinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi TOVAG-106O503, Proje Yöneticisi, 2007

Bacillus subtilis ve çinko içeren bitki koruyucu aktivatör, TÜBİTAK 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI, 7090062 NOLU Proje (Projede Danışman).

 

Prof. Dr. Müjgan KIVAN

Tekirdağ ve çevresinde Eurygaster Lap. (Heteroptera: Scutelleridae) türleri, tanınmaları ve yayılışları ile bunlardan Eurygaster integriceps Put.’ in biyolojisi ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalarTÜBİTAK Projesi, TOAG-693, Yardımcı Araştırıcı, 1992.

Sıcaklık ve besinin Armut kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) üzerine etkileri. TÜBİTAK Projesi, 1002-A 106 O 018, Proje Yöneticisi, 2007.

 

Doç. Dr. Havva İLBAĞI

Macaristan ve Türkiye’deki Tahıl yetiştirilen alanlarında Arpa sarı cücelik (BYDV) ve Buğday cücelik (WDV) virüslerinin yaygınlığının araştırılması (TÜBİTAK-TOGTAG-MACAR 2001/3 No’lu Uluslar arası Bilateral proje)- Havva İlbağı (Yardımcı Araştırıcı), Ahmet ÇITIR (Proje Yürütücüsü), Kayıhan Korkut, Gassan Köklü, Emil Pocsai (Macar tarafı Proje yürütücüsü), Istvan Muranyi, Gyula Vida, Klara Nyerges, Mariann Elekes, Maria Papp. (Tekirdağ, 2004).

Trakya Bölgesinde Tahıl üretim alanlarında yabancı otlarda Arpa sarı cücelik virüs hastalılarının saptanması, karakterizasyonu ve afitlerle taşınabilirliklerinin belirlenmesi. (TÜBİTAK-TOVAG 1001- 109O522 No’lu Proje) - Havva İlbağı (Proje Yürütücüsü), Ahmet ÇITIR, Meryem Uysal, Adnan Kara,( devam ediyor.)

Trakya Bölgesinde Badem (Prunus dulcis) ağaçlarında görülen virüs hastalıklarının saptanması. (TÜBİTAK-TOVAG-1002, 109O491No’lu proje), Havva İLBAĞI (Proje Yürütücüsü) (Tamamlandı).

 

Yrd. Doç. Dr. Nihal KILIÇ

Tekirdağ ili ve Çevresinde Depolanan Ürünlerde Akarlar, Yoğunlukları ve Habitatları Üzerinde Araştırmalar TÜBİTAK projesi TOGTAG-1597 Yardımcı Araştırıcı, 1998.

Süne (Eurygaster integriceps Put.)’ nin Yumurta Parazitoiti Trissolcus semistriatus un Konukçu Tercihi Üzerinde Araştırmalar TÜBİTAK projesi TARP-2400 Yardımcı Araştırıcı, 2001.

 

Yrd. Doç. Dr. Arzu COŞKUNTUNA

Sera Domateslerinde B. cinerea’ nın Biyolojik ve Kimyasal Kontrolü Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK-TARP- 2411, 2004. (Yardımcı araştırmacı)

İzmir İli Karanfil Seralarında Görülen Fusarium Solgunluğunun Antagonist Fluoresent Pseudomonas’ lar İle Önlenmesi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK-TOGTAG 2791, 2004 (Yardımcı araştırmacı)

Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Mısır; Fiğ+Tahıl, Yaş Bira Posası Silajlarında Fermantasyon Gelişimi Ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, TÜBİTAK TOVAG, 107 O 641, 2009. (Yardımcı araştırmacı)

Simbiyotek Biyolojik Ürünler San. Tic. A.Ş.’nin yürütücülüğünde devam eden ve TEYDEP kapsamında yer alan, “Bacillus subtilis ve çinko içeren bitki koruyucu aktivatör” , TÜBİTAK Ar-Ge 1507, 2009-2010 (Proje Danışmanlığı)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa MİRİK

Tohumda ve Toprakta Taşınan Funguslar ile Soğan Arasındaki Patojen-Konukçu İlişkilerinde Bazı Bitki Akstraktları ve Kompostların Rolü. TÜBİTAK Projesi, TOGTAG/TARP-2072, Yardımcı Araştırıcı, 2000.

Bitki Büyüme Düzenleyici Rhizobakterilerle Biber ve Domateste Bazı Bakteriyel ve Fungal Hastalıklara Karşı Dayanıklılığın TeşvikiTÜBİTAK Projesi, TOGTAG–2984, Yardımcı Araştırıcı, 2002-2004.

Domateslerde gövde nekrozuna neden olan Pseudomonas spp.’lerin tanılanması ve Türkiye izolatları arasında genetik benzerliğin ortaya konmasıTÜBİTAK Projesi, TOGTAG–3122,Yardımcı Araştırıcı, 2003-2005.

Tekirdağ ve Çevresinde Zeytin Üretim Alanlarından Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi İzolatlarının Elde Edilmesi, İzolatlarının Karekterizasyonları ve Farkı Bitkilerden İzole Edilen İzolatlarla Fenotipik ve Genotipik Olarak Karşılaştırılması, TOVAG-106O196, Proje Yöneticisi, 2006-2008.

Süs Bitkilerinde Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tanısı, Fenotipik, Genotipik Karakterizasyonu ve Önemli Bakteriyel Etmenlerin Hızlı Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TOVAG-106O333Yardımcı Araştırıcı, 2006-2009.

Hardaliyeden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Tanımlanması, Teknolojik ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi, TOVAG-106O333 Yardımcı Araştırıcı, 2010-2011.

 

Araş. Gör. Dr. N. Desen KÖYCÜ

Yaş Çürüklük Etmeni Fitopatojenik Funguslar ile Soğan Arasında Patojen-Konukçu İlişkilerinin Saptanması, TÜBİTAK-CNR (İtalya Ulusal Araştırma Konseyi), Yardımcı Araştırıcı, 2001

 

 

 

 

DİĞER

Prof. Dr. Ahmet ÇITIR

Tekirdağ İlinde tahıllarda verim ve kaliteyi düşüren virüs hastalılarının saptanamsı ve mücadele yöntemlerinin araştırılması. (Tekirdağ Valiliği Proje Ofisi, Tekirdağ İl Özel İdaresi)

- Ahmet ÇITIR (Proje Danışmanı, Araştırıcı), Havva İLBAĞI (devam ediyor)

 

Prof. Dr. Nuray ÖZER

Silivri-Çeltik Köyünde Bazı Kesme Çiçek Türlerinde Solgunluk Hastalığı Fungal Etmenlerinin Tespiti ve İlaçlı Savaşımı, Silivri Ziraat Odası). Yardımcı Araştırmacı, 1987

 

Doç. Dr. Havva İLBAĞI

Tekirdağ İlinde tahıllarda verim ve kaliteyi düşüren virüs hastalıklarının saptanması ve mücadele yöntemlerinin araştırılması. (Tekirdağ Valiliği Proje Ofisi, Tekirdağ İl Özel İdaresi)

- Havva İLBAĞI (Proje Yürütücüsü), Ahmet ÇITIR. (devam ediyor)

 

CNR

 

Prof. Dr. Nuray ÖZER

Yaş Çürüklük Etmeni Fitopatojenik Funguslar ile Soğan Arasında Patojen-Konukçu İlişkilerinin Saptanması, TÜBİTAK-CNR (İtalya Ulusal Araştırma Konseyi), Proje Yöneticisi, 2001.

 

DPT

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa MİRİK

Domateste Gövde Nekrozuna Neden Olan Bakteriyel Patojenlerin Moleküler Yöntemlerle Tanılanması, Domates Tohumlarında Aranması ve Hastalığın Mücadelesi Üzerinde AraştırmalarDPT Projesi, 04-DPT-03, Yardımcı Araştırıcı, 2004-2006.